• អំពីយើង
  អំពីយើង

  Cambodianews.info នាំយក នូវ ព័ត៌មាន ថ្មីៗ ល្អៗ ពីគ្រប់ មជ្ឈដ្ឋាន ជូន លោកអ្នក។

 • ព័ត៌មានថ្មីៗ
  ព័ត៌មានថ្មីៗ

  សូមតាមដាន ព័ត៌មានថ្មីៗ ជាមួយ យើង។ ព័ត៌មានពិត ឥតក្លែងបន្លំ។

 • គោលបំណងរបស់យើង
  គោលបំណងរបស់យើង

  យើងមាន គោលបំណង ជួយដល់ ប្រជាជន និង យុវជន ខ្មែរ គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ តាមរយៈ ព័ត៌មាន។

 • ព័ត៌មានដើម្បីទាំងអស់គ្នា
  ព័ត៌មានដើម្បីទាំងអស់គ្នា
 • បណ្តំុព័ត៌មានពីគ្រប់ទិសទី
  បណ្តំុព័ត៌មានពីគ្រប់ទិសទី

យោងតាមច្បាប់ស្តីពីសុវត្ថិភាពផលិតផល និង ច្បាប់ស្តីពីបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៏ រាល់ការនាំចូល ចែកចាយ ឬលក់ ផលិតផលអគ្គិសនី ផលិតផល ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ និងសម្ភារៈមានប្រព័ន្ធបញ្ជា ព័ត៌មានវិទ្យា តម្រូវអោយមានការចុះបញ្ជីអោយបានត្រឹមត្រូវ។

ព័ត៌មានថ្មីៗ

RSS ព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយ-RFI

×

Error

Could not load feed: https://khmer.voanews.com/api/z-yttevqut

Could not load feed: https://khmer.voanews.com/z/2279

Could not load feed: https://www.voacambodia.com/api/zp_kve-$kr

Could not load feed: https://khmer.voanews.com/api/z$ytretqur

Could not load feed: http://www.vodhotnews.com/rss

Could not load feed: https://www.rfa.org/khmer/rss2.xml/

Could not load feed: https://khmer.voanews.com/api/z_-kiervgm

Could not load feed: https://khmer.voanews.com/api/zivtpejqup

Could not load feed: https://khmer.voanews.com/api/zivtpejqup

Could not load feed: https://khmer.voanews.com/api/zjvtmeyoum

វប្បធម៌ - កីឡា

សេដ្ឋកិច្ច - ធុរកិច្ច

វិទ្យាសាស្ត្រ

ចំនួនអ្នកទស្សនា

ថ្ងៃនេះ
ម្សិលមិញ
ខែនេះ
ខែមុន
សរុប
88
696
6718
15055
298911

Forecast Today
96

Designed by MyWeb Services